กิ๊กผ้าฝ้าย

241 หมู่ 9 บ.ลาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
kikphafai2530@gmail.com
Kikphafai Banwayai
KiK PhaFai
KiK PhaFai
095 983 8304
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ด้วยเส้นใยจากท้องถิ่นถักทอจากชุมชน เน้นกระบวนการทอมือเพื่อสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์
คุณภูชิต สิทธิยาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบโลโก้ใหม่ สติ๊กเกอร์