วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน อ.เขาวง

191 ม.9 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง  จ.กาฬสินธุ์ 46160
hugpang.khaowong@gmail.com
facebook.com/วิเศษ คำไชโย/ facebook.com/ข้าวเหนียวเขาวง GI
089-8432241
089 843 2241
ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ GI ออแกนิค ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 หนึ่งในความภาคภูมิใจของ จ.กาฬสินธุ์ ข้าวเหนียวเขาวงในดงหุบเขา ชนเผ่าผู้ไท ภายใต้โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาวง
คุณวิเศษ คำไชโยเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่