วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

46 ม.2 บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
Nidda Phulaenku
Nidda1116
Nidda Phulaenku
081 729 6025
ผ้าไหมแต้มหมี่ เกิดจากการพัฒนาเทคนิค ลวดลาย สีสันจากดั้งเดิมสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัย สามารถรัองรับการแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบ
คุณสุภาณี ภูแล่นกี่เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ packaging/logo