วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค

15/4 ม.1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
Bankajeab@gmail.com
081 852 9391
คุ้กกี้ธัญพืชเพื่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของนมและเนย ทานแล้วไม่อ้วน
นางสาวนารีรัช อุทัยแสงสกุลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากไข่ขาว