กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองสินใหม่

23/17 ม.11 ต.ลานสะแก อ.พยัคฑภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม 44110
956689474
095 668 9474
ผ้าไหมทอมือและผลิตภัณฑ์สบู่ จากรังไหม
คุณทองมี ทองสาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กล่องใยไหม+คู่มือการใช้สินค้า/revise logo