วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านแพง

15 ม.1 บ้านแพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
facebook.com/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง
995230311
089 505 8145
เสื่อกก
คุณอุดม พิณหอมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่