ฟาร์มเห็ด โชคทวีทรัพย์

82 ม.6 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
062-4790782
062 479 0782
เห็ดหลินจือ อบแห้ง
คุณทวี สำราญดีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์/revise logo