ศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOP บ้านหนองเขื่อนช้าง

21 ม.7 บ้านหนองเขื่อนช้าง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
facebook.com/ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อป บ้านหนองเขื่อนช้าง จ.มหาสารคาม
pimpornkhanyoo
081 974 7058, 094 259 5954
เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าไหม
นางพิมพ์พร ขานอยู่เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่