หจก.โคคูน คอสเมติก (ประเทศไทย)

176 ม.7 ม.บ้านพิมพ์พลอย ถ.ท่าขอนยาง ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย 44150
facebook.com/VALLAYA SUTTHIKHUM
869885151
086 988 5151
1. ครีมบำรุงผิว 2. สบู่ล้างหน้า 3. แป้งผุ่นจากไหมไทย
วัลยา สุทธิขำเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ เลือกสินค้าเพื่อทำบรรจุภัณฑ์ใหม่