ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณิกา 1982

48 ม.4 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด 45170
lovelygirl.pui@hotmail.com
088 388 6363
ศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมถึงจำหน่าย และแปรรูปผักปลอดสารพิษ มาตรฐาน เปืดให้ผู้ชมเข้าไปชมการผลิตเมล่อน การปลูกพืชแบบไฮโรโปรนิก แบบโรงเรือนปิด โดยมีการจำหน่าย สินค้า ประเภท เมล่อน แตงโม ผักปลอดสารพิษ ทั้งผักสวนครั
นางสาวกรรณิกา ผดุงกันต์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบชุดDIY/สื่อสารการตลาดสำหรับฟาร์ม