คณิสร คุ้มไพร ฟาร์มจิ้งหรีด-สดิ้ง (คณิสรฟาร์ม แมงอินเตอร์)

150 ม.7 ต.เกษตรวิสัย  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
facebook.com/คณิสรฟาร์ม แมงอินเตอร์
980465855
093 594 1606
แมลงทอดสมุนไพร น้ำพริกจิ้งหรีด
คุณคณิสร คุ้มไพรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์/revise logo