ร้านขวัญเรือนคาเฟ แอนด์ บริสโท

54 ,56 ,58ถ.คงธรรม อ.เมือง จ.ชัยนาถ 17000
080 115 0440
สเต๊กถาด
พลเทพ สายสวรรค์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาสื่อการตลาด VDO สไตส์โมเดิร์น ให้เข้ากับสไตส์ร้านอาหาร อธิบายความเป็นตัวตนของขวัญเรือนชัดเจน มีStory