เครือข่ายวิสาหกิจกลุ่มการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ครบวงจร

108 ม.18 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
sumontha_8@hotmail.com
facebook.com/ข้าวอินทรีย์ อารยะฟาร์ม
097-3282873
096 697 8057
ข้าวกล้องอินทรีย์
คุณสุมณฑา เหล่าชัยเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่/revise ฉลาก