วิสาหกิจชุมชนแม่หวาปลาร้าบอง

14/1 ซ.13 ถ.เทวาภิบาล  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
Supadtana1234567890@gmail.com
facebook.com/แม่หวาปลาร้าบอง ของดีอำเภอเมือง ของฝากจากร้อยเอ็ด. 043-522-837
087 3940352
087 394 0352
ปลาร้าบอง, ปลาร้าตัว, น้ำปลาร้าต้มสุก, ปลาร้าผง
คุณสุพัฒนา สนองผันเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่/revise ฉลาก