วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านนาสะไมย์ หมู่ 11

163 ม.11 ต.นาสะไมย์  อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
084-9585693
084 958 5693
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่ กระติ๊บข้าวเหนียว มวยนิ่งข้าวเหนียว
คุณมนูญ ชมภูเทพเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบ tag / logo