วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ไผ่งามดงยาง หมู่ 11

34 ม.11 บ้านดงยาง อ.บากเรือ จ.ยโสธร 35130
091 274 0097
ภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม
คุณสมยศ คำเวบุญเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ กล่องใส่กรอบรูปภาพงานฝีมือ