วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมจ.ยโสธร

80 ม.8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร 35150
091 661 4087
ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นเมือง แตงโมอินทรีย์ พืชหลังเขา
คุณบุญเรือง พุทธบุตรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่/logo