วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมจังหวัดยโสธร

80 ม.8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร 35150
facebook.com/ข้าวบุญเรือง ข้าวอินทรีย์ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
khaoboonrueang
khaoboonrueang
www.tradingvillagenortheast.com/boonrueangorganicrice/
091 661 4087
ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นเมือง แตงโมอินทรีย์ พืชหลังเขา
คุณบุญเรือง พุทธบุตรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่/logo