สวนไผ่ทองประสาร

156 ม.12 ต.โคกสำราญ  อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
suanpaithongsan@gmail.com
facebook.com/สวนไผ่ทองประสาร
992064518
099 206 4518
ผลิตและแปรรูปไผ่ตงอินโด หน่อไม้ดอง ถ่านดูดกลิ่น
คุณวิชิต ทองประสารเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ / โชว์ถ่าน