วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายมัลเบอร์รี่ทฤษฎีใหม่

178 ม.15 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
085 2100323
085 210 0323
เป็นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพผลิตจากผลมัลเบอร์รี่ที่ปลูกในเขตที่ดินภูเขาไฟ(ศก)และปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ(ไม่ใช้สารเคมี)รสชาติดีมีประโยชน์ด้วย น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมดื่ม100% น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมดื่ม 95%
คุณสภา ครุตานนท์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ Giftset ของฝาก