กลุ่มอาชีพไข่เค็มใบเตย

30 ม.1 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
muw_kitty@hotmail.com; ninjazahatori@hotmail.com
facebook.com/Teerajet Thongsaptawee
najahatori
089 426 7296
อาหารแปรรูปพร้อมบริโภค บรรจุ 4 ฟอง ราคา35 บาท 6ฟอง ราคา50บาท
คุณวิรุฬห์ ทองทรัพย์ทวีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ Giftset ของฝาก