ภูเงินมัลเบอร์รี่

55 ม.6 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
jeeranuts@hotmail.com
ภูเงินมัลเบอร์รี่
088 3742125
088 374 2125
น้ำมัลเบอร์รี่สกัดเข้มข้น
คุณจีรนุช บรรเทาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ revise ฉลาก