วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขิน

43 ม.9 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีษะเกษ 33130
864352836
088 643 5281
ข้าวไรซ์เบอรี่ผลพร้อมชง
คุณพรศรี เจริญศรีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่