กฤษณา ผ้าไหมอีรี่

64/1 ม.6 ต.คืมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
facebook.com/ภูอีรี่ นก ออแกร์นิคอำนาจเจริญ
089 843 2167
เป็นวัตถุดิบของชุมชนที่นำมาเลี้ยงเอง ผลิตเอง จำหน่ายเอง
คุณกฤษณา เจริญสุขเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ revise บรรจุภัณฑ์ (หนอนตัวเล็กลง)