กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้านุชบา

52 ม.3 ต.บุ่ง อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ 37000
facebook.com/นุชบา OTOP
nuchabaotop
www.thaiotopshop.com
080 333 8399
กระเป๋าผ้าขาวม้าทอมือ
คุณเยาวเรศ พูลจิตรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่ แยกSize ให้ดูมีมูลค่า