เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ

158 ม.1 ต.ห้วยไร่ อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ 37000
weevysuichom@gmail.com
085 410 8152
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
คุณวันนา บุญกลมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่