บริษัท ชัยนาทจันทร์ธารา จำกัด (โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ชัยนาท)

1013 ม.4 ต.บ้านกลัวย  อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18dusit1972@gmail.com
facebook.com/โร
089 703 8251
โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ชัยนาท
ดุสิทธิ์ จันทร์กระจ่างเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการด้วยการพัฒนาสื่อการตลาด VDO /เกี่ยวกับบรรยากาศของโรงแรมและสนานที่ท่องเที่ยวใกล้วเคียง