โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ชัยนาท

1013 ม.4 ต.บ้านกลัวย  อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
089 703 8251
โรงแรมเจ้าพระยาธารา
ดุสิทธิ์ จันทร์กระจ่างเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อการตลาด แผ่นพับที่สามารถสื่อสารความเป็นตัวตนของกลุ่มได้อย่างชัดเจน