บริษัท อัมม่อน ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด

844-846 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
sarinya.roobyai@gmail.com
facebook.com/AMMON ข้าวไม่ขัดสีกรอบตราอัลม่อน
086 6535698
095 591 4265
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ชื่อผลิตภัณฑ์"ข้าวไม่ขัดสีกรอบ ตราอัลม่อน(Black Rice snack;กล้องเพื่อนำเสนอประโยชน์จากข้าวที่ยังไม่ผ่านการขัดสีและนำข้าวเหนียวดำมาเป็นตัวแทนเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของAMMON Brand)" มีวัตถุดิบหลักคือข้าว
นางสาวสริญญา รูปใหญ่เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ revise บรรจุภัณฑ์ใหม่