สามชัยกรุ๊ป

74 ถ.ผาแดง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
facebook.com/สามชัยกรุ๊ป อุบลฯ
@samchaigroup
www.samchai-group.com
087 245 5111
สามชัยกรุ๊ป สูตรลับความอร่อยคู่เมืองอุบลกว่า 60 ปี
คุณเต็มสินี ฤทธิชัยเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุหมูยอ