ฟาร์มผึ้งลัดดา

266 ม.15 ต.บ้านชวน  อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
www.facebook.com/laddahoneyfarm
laddahealthyproduct
063 697 8988
น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้ง
นส.ลัดดา ตั้งนัตนะเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ revise บรรจุภัณฑ์ / ใช้เป็นพลาสติกแท้กย่อยสลายได้