ร้านอาหารชาวประมง

72 ม.10 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
facebook.com/ร้านอาหารชาวประมง
fisherman4004
086 248 4388
ปลาตอง ปลาสลาด ปลาจากบึงละหาน นำเนื้อปลามาปั่นให้เหนียวแล้วผสมเครื่องลาบ นำมาย่างไฟให้สุกแล้วเสริฟ พร้อมรับประทาน
คุณพรวิภา เบ้าหล่อเพชรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ revise logo / brand