บี แอนด์ พี คอฟฟี่

99 ม.4 บ้านด่านเจริญ ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.facebook.com/B&P Coffee Chaiyaphum
086 255 0062, 081 876 3366, 087 227 0111
ไร่พันธุ์ไม้เมืองเหนือ-ใต้ เบเปิ้ล แมคคาเดเมีย กาแฟ และกำลังปลูกดอกไม้เพิ่ม
คุณเพลินพิศ สัมมาชีววัฒน์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ revise logo