ไร่ บี แอนด์ พี ไร่กาแฟและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

99 ม.4 บ้านด่านเจริญ ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.facebook.com/B&P Coffee Chaiyaphum
086 255 0062
ไร่พันธุ์ไม้เมืองเหนือ-ใต้ เบเปิ้ล แมคคาเดเมีย กาแฟ และกำลังปลูกดอกไม้เพิ่ม
คุณเพลินพิศ สัมมาชีววัฒน์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ revise logo