วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลากรายจังหวัดชัยนาท

235 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
chaijung4444@yahoo.com
facebook.com/วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลากรายจังหวัดชัยนาท
089 745 0399
ปลากรายสด
นายสิทธิชัย ลิ้มตระกูลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ และสื่อการตลาด อาทิ แผ่นพับที่สามารถสื่อสารความเป็นตัวตนของกลุ่มได้อย่างชัยเจน