ไร่ภูแสงทอง

81 ม.17 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 36110
nuphong26@gmail.com
facebook.com/pusangtongfarm , facebook.com/ไร่ภูแสงทอง
ไร่ภูแสงทอง
084 601 5923
ไร่ออร์แกนิคมาตรฐานOrganic Thailand ผลิตผักและผลไม้ออร์แกนิค ร้านอาหารสุขภาพและศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรรีย์
คุณภานุพงศ์ เร่งรัดกิจเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์พรีเมี่ยม/revise logo