วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง

75 ม.13 ต.หนองบัวแดง  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
www.facebook.com/ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
2436ok
nongbuadeanghandwoven
www.tradingvillagenortheast.com/nongvuadang/
092 325 4655
ผ้าทอมือชนิดเส้นใยฝ้าย ไหมไทยพื้นบ้าน ลวดลายสีพื้นละมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ กระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การปลูก เส้น ทอ แปรรูปสู่ตลาด
คุณอนัญญา เค้าโนนกอกเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ทำ logo ชื่อไทย-ฝรั่งเศส/ สื่อรักษ์โลก