วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง

230/2-7 ม.2 ถ.ชัยภูมิ-บัวใหญ่ ต.โพนทอง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 36000
www.facebook.com/ผู้ผลิต ข้าวนาคแเดง
gonkham.
www.gonkham.com
089 710 9194
ข้าวกล้องงอกผงชงดื่ม ผสมสมุนไพรและธัญพืช
คุณสุวภัทร สิทธิวงศ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ปรับเปลี่ยนโลโก้และบรรจุภัณฑ์