กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่

29 ม.6 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
081 186 1545
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
คุณประภาพรรณ พาภักดีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ ใส่ผ้า