บริษัท ภิญโญวานิช จำกัด

349 ม.3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
sumaleephinyo@gmail.com; info@veerasa.com
facebook.com/จานกาบหมาก Veerasa
Phinyavanich
VEERASA
www.VEERASA.COM
089 579 2112
ภาชนะจากาบใบหมาก
คุณสุมาลี ภิญโญเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่ โปร่งเห็นสินค้า / giftset ของขวัญ