วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากกล้วยบ้านโคกสามัคคี

32 ม.8 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110
085 378 3963
กล้วยทอดกรอบ หวานไร้น้ำตาล
คุณดวงแข ศรีอินทร์อรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่ เน้นไม่ให้สินค้าแตกหักเสียหาย