วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรง

60 ม.2 ต.อู่ตะเภา  อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
094 289 9495
Mushroom Drink
คุณเพ็ญวษา ช่างประดับเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นหรือแปรรูปขายเชื้อสินค้าสำเร็จรูปครบวงจร