วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านดอนสำโรง

60 ม.2 ต.อู่ตะเภา  อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
2324pws@gmail.com
facebook.com/ไร่สวนงามภูชุนษา เพ็ญวษา ช่างประดับ
094 289 9495
Mushroom Drink
คุณเพ็ญวษา ช่างประดับเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์อื่น