เบส ไลน์ โปรดักด์

604 หมู่ 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
lazybreeze7@gmail.com
facebook.com/Lazybreeze
55Lazybreeze
Lazy Breeze
094 292 7575
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าพื้นเมือง(ผ้าภูอัคนี) ตัดเย็บผสมกับหนังแท้ เช่น กระเป๋า คีรีวาบุ พวงกุญแจ ภูเขาไฟ ฯลฯ
คุณปทุมทิพย์ ขวัญทะเลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ จัดทำบรรจุภัณฑ์ใหม่