เบส ไลน์ โปรดักด์

12/31 ซ.C5 ม.19 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
facebook.com/Lazybreeze
55Lazybreeze
094 292 7575
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าพื้นเมือง(ผ้าภูอัคนี) ตัดเย็บผสมกับหนังแท้ เช่น กระเป๋า คีรีวาบุ พวงกุญแจ ภูเขาไฟ ฯลฯ
คุณปทุมทิพย์ ขวัญทะเลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ จัดทำบรรจุภัณฑ์ใหม่