สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพานจำกัด

95 ม.14 บ้านหัวสะพาน  ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ 31120
087 961 1261
ผ้าไหมมัดหมี่
คุณรุจาภา เนียนไทสงเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาเนื้อผ้าให้มีความนุ่ม-และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่ปรึกษาต้องupdate