กาละแมศีขรภูมิ ตราปราสาทเดียว

211-212 ถ.เสรีธิปัตย์ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
koon7072@gmail.com
facebook.com/กาละแมสดศีขรภูมิ (ตราปราสาทเดียว)
koon7072
064-8294165 , 0634629165​ , 044561009
กาละแม ตราปราสาทเดียว
คุณเกรียงชัย ตั้งชวลิตกุลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก