กิ่งพฤกษ์

194 /1 ม.4 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
639357766
Kingpruk_jewelry
063 935 7766
เครื่องประดับ
คุณกิ่งพฤกษ์ มุตตะโสภาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่