ร้านเอกอนันต์ไหมไทย

122-124 ถ.สนิทนิคมรัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์ 32000
facebook.com/เอกอนันต์ไหมไหทย ผ้าไหมสุรินทร์
@ake-ananthaisilk
086 468 3096
ผ้าไหม เส้นไหม ผ้าคลุมไหล่ไหม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหม
คุณศราวุธ เอกพงษ์ธรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่ แบบพรีเมี่ยม