หจก.นกใหญ่เมล่อน

9/2 ม.1 ต.ไร่พัฒนา  อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
khanittha6142@gmail.com
facebook.com/ฟาร์มนกใหญ่ เมล่อน
khanitthanok
085 158 6142
เมล่อน
คุณขนิษฐา พัชราภิรักษ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ น้ำนมเมล่อน