หจก.นกใหญ่เมล่อน

9/2 ม.1 ต.ไร่พัฒนา  อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
085 158 6142
เมล่อน
คุณขนิษฐา พัชราภิรักษ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ น้ำนมเมล่อน