ร้านลาบปลาจอมทอง

42 ม.12 ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง เชียงใหม่ 50160
facebook.com/ลาบปลาจอมทอง
875678818
larb_pla_chom_thong
082 184 6193
ยี่ห้อ ลาบปลาจอมทอง
อาหารปรุงสุก
คุณพรหมพร ตุ้ยตาจมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาด้านการให้บริการและตัวผลิตภัณฑ์