บจก.ธนบดีเดคอร์เซรามิค

543 ม.1 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
facebook.com/dhanabadee
dhanabadee
www.dhanabadee.com
088 138 0244
ยี่ห้อ ธนบดี
เซรามิกตกแต่งบ้าน+ของที่ระลึก
คุณ พนาสิน ธนบดีสกุลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ปรับบรรจุภัณฑ์/จัดทำ website