วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดอินทรีย์และการแปรรูป

11 ม.5 บ้านแพะดอนสัก  ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง 52190
วิสาหกิจเห็ดและการแปรรูปบ้านแพะดอนสัก
062 285 2636
ยี่ห้อ บ้านแพะดอนสัก
แหนมเห็ดสามอย่างผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่
คุณวรวุฒิ แสงเมืองเปียงเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ โลโก้ของข้าวหน้าเห็ด