บจก. นพดาโปรดักส์ จำกัด

280 ม.9 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
facebook.com/blackgarlicinthailand
@blankgarlic_thai
www.B-Garlic.com
081 724 2351
ยี่ห้อ B-Garlic
กระเทียมดำ
คุณนพดา อธิกากัมพูเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์