บริษัท ฟาร์มผึ้งเทพภักดี จำกัด

90 ม.1 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
tpa_fram@yahoo.com
facebook.com/ฟาร์มผึ้งเทพภักดี
090 994 8536
ผลิตภัณฑ์จากนมผึ้ง ทุกชนิด น้ำผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง
คุณวุฒิสาร พนารีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ออกแบบsetบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้ง